מחקר עיצוב א'
ד"ר שרית ברזלי

הקורס הראשון מבין שלושה קורסים התומכים בעריכת פרויקט הגמר במסלול לימודים ללא תיזה. בקורס לומדים לעצב ולפתח סביבת למידה מתוקשבת, אשר מפעילים ומעריכים בשני קורסי ההמשך. 

חלקו הראשון של הקורס מוקדש לעיצוב סביבת הלמידה, וכולל ניתוח האתגר הפדגוגי, בחינת פתרונות קוריקולריים קיימים, ועיצוב "על יבש" של סביבת הלמידה. חלקו השני של הקורס מוקדש לפיתוח של סביבת הלמידה תוך התמודדות עם מגבלותיה ויתרונותיה של הסביבה המתוקשבת. החלק האחרון של הקורס מוקדש להצגה, משוב הדדי ושיפור של הפרויקטים, וכן, להיערכות לקראת הפעלת סביבת הלמידה בשנה הבאה.


פרוייקטי גמר:

E-craft

פרוייקט הגמר של אסמאא וצ'לסי
שימוש בסביבה וירטואלית משחקית באמצעות Minecraft לקידום דיבור בשפה האנגלית. 

Escape School
פרוייקט הגמר של רוני, חוסיין וטל
פלטפורמה טכנולוגית ודינמית המעניקה חווית למידה אחרת 
חינוך מיני באוכלוסיית האוטיסטים
פרוייקט הגמר של תבל 
חינוך למיניות בקרב אוכלוסיית האוטיזם באמצעות סביבת למידה טכנולוגית


 ליגת העל

פרוייקט הגמר של טניה, אינה ועדי
עידוד רגולציה עצמית ומשותפת בקרב תלמידים, על ידי למידת חקר שיתופית בנושא מערכות הגוף.

מוט"ק

פרוייקט הגמר של דנה 
בניית ידע בקהילת למידה בגן
אפליקציה למוזיאון האומנות

פרוייקט הגמר של יעל
אפליקציה למבקר החופשי במוזיאון שתסייע לו להינות וללמוד באופן פעיל בתערוכה וכן, להשתתף בשיח והדיון הציבורי העולה מהיצירות.


Comments