פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
פרופ' דני בן-צבי, מיכל דביר וקרן ארידור

במסגרת הקורס בחנו סוגיות של למידה כיצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות-טכנולוגיה. למדנו בקהילת למידה הבונה ידע על למידה, הוראה ומחקר של שיקולי דעת סטטיסטיים (statistical reasoning): כיצד מסיקים מסקנות מבוססות נתונים? איך מקבלים החלטות בתנאי אי-וודאות? התמודדנו עם שאלות משני סוגים:

הסוג הראשון – שאלות על חשיבה סטטיסטית, למשל: מה הם שיקולי דעת סטטיסטיים, מה מאפיין אותם, ובמה הם נבדלים משיקולי דעת מתמטיים? כיצד מתפתחת חשיבה סטטיסטית? כיצד חוקרים התפתחות של שיקולי דעת סטטיסטיים? כיצד מעצבים סביבת למידה המעודדת צמיחה של חשיבה סטטיסטית?

הסוג השני – שאלות הקשורות לתהליכי למידה שיתופיים בקהילת למידה, למשל: מהי קהילת למידה? מה מייחד את תהליכי הלמידה וההוראה בקהילה מוגברת-טכנולוגיה? כיצד היא עשויה לתרום להבנה של תחומי דעת מורכבים, כגון סטטיסטיקה?


תחנות היום הפתוח


Stop!
אלין, סיגל ומזל
זמן תגובה הוא למשל, הזמן שלוקח מהרגע שהנהג הבחין בסכנה ועד הרגע שהחליט לפעול. ככל שזמן התגובה קצר יותר, אפשר למנוע תאונות.
בעמדה זו נחקור את זמן התגובה שלנו. נתנסה במעגל החקר הסטטיסטי, נאסוף נתונים, נעלה שאלות למחקר, ונעסוק בהשוואה בין קבוצות בעזרת כלי טכנולוגי אינטרקטיבי - TinkerPlots.מי יזכה בדלי הסוכריות?
תמר, לוג'ין ושירה
בעמדה זו נתנסה בדגימה אקראית, בהעלאת השערות לגבי האוכלוסיה ממנה דגמנו ומידולן, ובהערכת אי הוודאות שלנו לגבי היכולת להסיק מהמדגם. כדי להעריך את אי הוודאות הזו ולשלוט בה, נתנסה בהוצאה של מדגמים מרובים מהמודל, השוואה ביניהם ולמידה מהתפלגות דגימה. 
בואו נגלה את סודות העולם!
סמאח, אוהילה, אימאן וחנאן

בעמדה זו נלמד על העולם בו אנחנו חיים בעזרת ה GapMinder ומאגר הנתונים הרחב שיש בו. נשאל שאלות וננסה לענו עליהן בעזרת נתונים. 

לבריאות
ריהאם, גאדה וליליאן
בעמדה זו נספר סיפורים על דופק במנוחה ודופק לאחר מאמץ. נעשה זאת בעזרת איסוף נתונים, וחקירתם. 


Comments