למידה על אוריינות חישובית
ד"ר שרונה ט. לוי

אוריינות חישובית (computational thinking - CT) הופכת  בהדרגה למיומנות בסיס מבין היכולות האנליטיות של ילדים ומבוגרים. התחום טרם זכה להגדרה מוסכמת ואף חוקרים והוגים עדיין מתקשים להגדיר את סוג החשיבה הזה, להעריך, לחקור ו"לראות" אותו בפעולה.  


אוריינות חישובית עוסקת בפתרון בעיות, עיצוב מערכות והבנה של ההתנהגות האנושית תוך שימוש במושגים של מדעי המחשב. דוגמאות למושגים אלה כוללים: זיהוי דגמים, זיהוי חוקיות פשוטה, פירוק בעיה למרכיביה ועוד. חשוב להדגיש שלא מדובר רק ביכולת לתכנת את המחשב. היא כוללת בתוכה מספר פרקטיקות - חקירה ובניה של מודלים וסימולציות, הבנה וניתוח של מערכות, פתרון בעיות מבוסס על המשגה של מדעי המחשב וטיפול בנתונים רבים. אוריינות חישובית משפיעה באופן מכריע על דיסציפלינות שונות במחקר, ובמקביל גם בתעשייה ובסביבות יצירה מבוססות-טכנולוגיה. גם במערכות החינוך בעולם ובישראל, אנו רואים תנועה בשנים האחרונות לכלול לימוד ידע זה במסגרת האוריינות הבסיסית. יישומים מוכרים הם תכנות של ילדים מגיל הגן באמצעות ממשקים מבוססי-לבנים (block-based programming) וגם יישומים לא ממוחשבים, כגון התכנית Computer Science Unplugged.   "מה המחשב לימד אותי על טיעון?"
מציג: אוהד דוידוב

אוריינות חישובית - חשיבה ופתרון בעיות בעזרת התבססות על מושגים ממדעי המחשב - מאפשרת לנו להסתכל אחרת על מיומנויות חשיבה ולמידה, ובכך להבין אותן באופן חדש וייחודי.
בהצגה זו נבחן את מיומנות פיתוח טיעון לפי גישה זו.


Comments