הזוכות במלגת יעקב דון ז"ל ובציון לשבח על שמו הן:


Comments